Byggnad

Byggnaden är Kista Science Tower. Det är Sveriges nästa högsta byggnad, 117,2 meter högt fördelat på 32 våningar. I anslutning till Kista Science Tower  ligger Kista Galleria, ett gigantiskt stort shoppingcenter med 11 biografer, 33 restauranger och enligt deras hemsida 125 butiker.

The building is Kista Science Tower. It is the next highest building in Sweden, 117.2 meters high spread over 32 floors. In connection with the Kista Science Tower are Kista Galleria, a huge shopping mall with 11 cinemas, 33 restaurants, according to their website 125 stores.
Annons