Sittplats ute - Outdoor Seating

Denna ute sittplats finns vid Stadshuset. Utsikten är ganska magnefik. Rakt fram ser man Riksdagshuset och lite till höger ligger Kungliga Slottet, Tre kronor.

This outdoor seating is at the City Hall. The view is quite magnefik. Straight ahead you will see Parliament House and a little to the right is the Royal castle, Tre Kronor.
Annons