Skirmra - Shimmer

En nypolerad motorcykel som står och skimrar och blänker i vitsippsbacken.

A new polished motorcycle stands and shimmers and shiny with the wood-anemone .
Annons