Prickig

Även dessa prickiga hästarna ingick i cirkussällskapet. Det gick ungefär 6-8 av dessa prickiga hästarna i samma hage och vad jag kunde se var alla hingstar. Storlek av en russ ungefär. Har inte en aning om vad det är för ras på dem. Det är kanske någon av alla er bloggare som vet det.

Although these spotted horses were part of the circus company. It was about 6-8 of these spotted horses in the same paddock, and what I could see were all stallions. Size of a Russ about. Have not a clue what the race of them are. But perhaps one of all the bloggers know.
Annons