Farlig

Dessa cirkus elefanterna ser ganska snälla ut. Då jag tog bilder på dem och  kom för nära, kom den stora elefanten med betar mot mig och talade om att jag var för nära. Lite obehagligt med tanke på att det bara var två eltrådar mellan mig och dessa stora varelser. Antar även att de hade personal som övervakade djuren.

These circus elephants looks pretty nice out. When I took pictures of them and came too near, the big elephant with tusks came on me and told me that I was too close. A bit uncomfortable, given that it only lasted two electrical wires between me and these great creatures. Also assumed that they had staff who monitored the animals.
Annons