lekplats

Ännu en bild på dessa prickiga hästarna som använde hagen som sin lekplats!

An other picture of these spotted horses who used the paddock as their playground!
Annons