Vattensamlingar

Dessa vattensamlingarna hänger på vårt balkongräcke!
Tillägas kan att bilden är manipulerad. Jag har klonat in några fler droppar.

These water bodies hangs on our balcony railing!
This image is manipulated. I have cloned a few more drops.

Annons