författare

Denna kända författare är ingen mindre än Piraten eller Fritiof Nilsson som han hette. Här står han staty framför sitt hus i KivikÖsterlen.

This well-known authors are no less than Piraten or Fritiof Nilsson as his name was. Here he is his statue in front of his house in Kivik on Österlen.

Annons