strandkant

Vattnet rullar sakt fram och åter. Rogivande och sovande.

Annonser