bakgrundsbelysning

Sommarnattens ljus faller över Kiviks marknad!