skola

Undertiden jag var på kartbanan kom det in fler och fler motorcyklar. Först trodde jag att de var ute på en sista tur med hojjen för sommaren. Det visade sig vara SMC som hade hyrt banan för att deras medlemmar skulle öva inbromsningar och kurvtagning! Det var många cyklar, närmare 40 – 50 stycken. Några hade kört dit andra kom med sina mc på släp, dessa antar jag var förbereda med särskilda bromsar och särskilda kåpor med mera. Andra verkade köra standard utan några modifieringar. Vi pratade med en av instruktörerna och enligt honom hade platserna tagit slut på mindre än en dag!

Annons