metall

Ett av koppartälten i Hagaparken. Detta tältet är det högra tältet och inrymmer restaurang. Tälten byggdes 1787-1790 på Gustav III’s uppdrag. Från början var tälten vakt- och ekonomibyggnader till den beridna högvakten. Det mittersta tältet brann ner 1953. Det återuppbyggdes 1962-1964 då skapades även längorna bakom tälten,

Annons