stock

En hyvlad stock som kanske ska användas för att bygga ett nytt hus med.

Annons