inte mitt modersmål

Den sista bilden från Vasamonumentet.

I det krusade bandet runt dörren står Gustav Vasas valspråk på latin. Inte ett språk jag kan. Tyvärr syns inte texten särskilt bra på bilden. Där står Beatus qui timet Dominum, vilket betyder ”säll den som fruktar Herren”. Vapnet ovanför dörren är Gustav Vasas vapensköld.

På marmorplattan ovanför dörren skrivet med guld står: ”Då Gustav Eriksson Vasa fridlös vandrade i Dalarnas bygd att mana dess män till kamp för fosterlandets frihet, räddades han på detta ställe av en Dalakvinnas rådighet undan förtryckarnas utskickade spejare”.

Annons