Denna porten in till Ersta Diakoni finns fortfarande kvar. Redan 1864 växte Ersta Diakons verksamhet fram på denna platsen och finns där fortfarande. Mer historia.

Till vänster innanför porten Ersta Diakonmuseum och till höger ligger Oblatbageriet, Sveriges idag största tillverkar av nattvardsoblat.

Annons