Kyrkan är Ersta kyrka och ligger inom Ersta diakonis område. Utvändigt är det en vacker kyrka och jag antar att den är minst lika vacker invändigt. Eftersom de höll på med något inne i kyrkan ville jag inte gå in och störa dem. Nästa gång kanske det blir en tur inuti denna sexhörnade kyrka.

Annons