Det första jag tänkte då jag läste ett dussin var just ett dussin ägg. Då blev det ganska självklart att det var just detta som skulle stå modell för detta temat.

Annons