Musik


följa john

Annons

musikinstrument

Dessa båda nyckelharpor samt en ståbas i bakgrunden får representera detta temat!

Hänger på väggen - Hangs on the wall

Denna utsmyckningen hänger på Sverigehuset vägg vid dess entre mot Kungsträdgården. Texten är refrängen till Staffan Stalledräng (martyren Stefanus) ”Ingen dager synes än men stjärnorna på himmelen de blänka”. Varför kan man fråga sig? Jag har ingenstans hittat vem som gjort detta konstverk. Det är vackert att titta på och några andra har på ett eller annat sätt försökt förbättra verket genom att rita och skriva på det.

This ornament hanging on Sverigehuset wall at the entrance to Kungsträdgården. The text is the chorus to Staffan Stalledräng (martyr Stefanus) ”No day but apparently than the stars in the sky they shine.” Why one wonders? I have nowhere found who made this art. It is beautiful to look at and a few others in one way or another tried to improve the work by drawing and writing on it.

barnvisa