mönster

Detta vackra mönstret fanns på ett blad från en krotonväxt som trillat av.

This beautiful pattern was on a leaf from a krotonplant that fell off.
Annons