Kraft

Här transporteras en massa elkraft till en massa hushåll!

This transports a lot of power to a lot of households!
Annons