forsummad

Denna gamla kåken har nog stått öde ett bra tag och blivit försummad. Det saknades bräder på väggarna och på gavlen och detta hörnet växte det mossa och lava på huset!

Ännu en bild på ödehuset utanför Föllinge.

Annons